Navigation

Handelsvilkår

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser B2C –
Når du handler som privat kunde:  

Generelle oplysninger:
ELSAG.DK ApS
Sønderskovvej 9
6800 Varde
Telefonnr: 75298790
Email: kontakt@elsag.dk
CVR Nr.: 29133484


Betaling:
Betalingskort:
Dankort - MasterCard -VISA - maestro.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Du kan også betale via faktura, den sender vi pr. Email.
Betalingsfristen er herefter 7 dage efter modtagelse. 

Fragt
Leveringstiden er normalt 1-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager.

Levering til GLS pakkeshop (DKK 62,50 inkl. moms)
Skriv i bemærkningsfeltet, hvis du ønsker en bestemt pakkeshop - ellers vælger vi en i nærheden af din oplyste leveringsadresse.
Det er vigtigt, at du oplyser dit mobilnummer ved bestillingen, da du modtager en SMS, når din pakke er klar til afhentning i pakkeshoppen.

 

GLS eller fragtbil til firma adresse (DKK 62,50 inkl. moms)
Der skal være CVR registreret firma på adressen ved dette valg.

Skriv venligst under bemærkninger hvor varerne må stilles, hvis der ikke er nogen på adressen. Ellers stilles varerne ved fordør. 

 

Levering til privatadresse (DKK 86,25 inkl. moms)
Ordren bliver sendt til din privat adresse med GLS.
Ved denne løsning godkender du, at pakken må stilles ved din hoveddør uden kvittering, hvis ikke du angiver andet i bemærkningsfeltet.

 

Afhentning efter aftale (DKK 0,00 inkl. moms)

Ordren skal afhentes på butikkens adresse:
ELSAG.DK ApS Sønderskovvej 9, Nordenskov, 6800 Varde

Fortrydelsesret 
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til kontakt@elsag.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes:
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 
 
Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:
Elsag.dk ApS
Sønderskovvej 9, Nordenskov
DK-6800 Varde

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale

Reklamationsret
Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Varen sendes til:
Elsag.dk ApS
Sønderskovvej 9, Nordenskov,
DK-6800 Varde

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. 

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte kontakt@elsag.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Salgs- og leveringsbetingelser B2B – 
Når du handler som erhvervsdrivende eller offentlig:

1. Aftaleindgåelse
Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på sælgers hjemmeside, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen..

2. Priser
Alle priser er ab sælgers adresse excl. moms og excl. emballage, medmindre andet er aftalt med sælger. Prisreguleringer kan ske uden varsel. 

3. Levering
Leveringen sker ab sælgers lager. Elmotor og gear leveres dog fra centrallager i Sverige.
Leveringstiden er normalt 1-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, eller andre årsager udenfor sælgers kontrol. Delleverancer vil kunne finde sted.

Afhentning
Varer kan afhentes efter aftale dog ikke elmotor og gear.

4. Tegninger, beskrivelser samt rådgivning
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter.
 
5. Betaling
Betaling skal ske ifølge betalingsbetingelser anført på faktura. Betales ikke rettidigt, kræves renter fra forfaldstidspunktet. Der tilskrives månedlige renter, beregnet af saldoen. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling eller at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke skriftligt er anerkendt af sælger. Dette gælder, hvad enten fordringen er opstået af kontrakten eller ej. 
Du kan ligeledes betale med følgende betalingskort:
Dankort - MasterCard -VISA - maestro.
Beløbet hæves først, når varen afsendes. 

6. Mangler- reklamation: 
Når køber har modtaget varerne, er han forpligtet til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Sælger yder - med mindre andet særskilt er aftalt - en garanti på 12 måneder ved et holds drift beregnet fra leveringsdatoen. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen. Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af mangler udføres inden for normal arbejdstid. I tilfælde af reparation afgør sælger, om fejlen skal udføres på sælgers værksted eller på opstillingsstedet. Forsendelse til sælger sker for købers regning og risiko, mens forsendelsen til købers adresse foregår for sælgers regning, men købers risiko. Defekte dele, som udskiftes, skal overdrages til sælger. Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtelser så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning - herunder direkte og indirekte tab - er sælger uvedkommende. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering. 

7. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret ved B2B handel.
Der kan dog ved sælgers accept tages varer retur til nedenstående betingelser i op til 14 dage efter faktura dato:
Leverede varer tages ikke retur uden forudgående aftale og retur nummer er oplyst. Elmotor og gear skal returneres til centrallager i Sverige.
Returseddel skal i pakken inden afsendelse. Denne bliver mailet efter aftale.
Ved retur af bestilte varer, hvor varen er fejlfri og ubrugt, trækkes der et krediteringsgebyr som vil være minimum 200 DKK eller 15% varens beløb. Returvarer under 200 DKK og varer returneret uden original emballage godkendes ikke. Retur af varer der er specielt fremstillede efter købers ønske eller kabel/ledninger som er tilskåret i længden godkendes ikke. Produkter som ikke er lagerførte tages ikke retur. Gasdektorer og gascentraler tages ikke retur.
 
8. Produktansvar:
For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, med mindre andet er anført, kun den pågældende leverance. Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af de leverede varer - herunder videresalg - er køber pligtig til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for sælgers ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at gøre sig bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham. 

9. Værneting
Sælger har ret til at bestemme, at enhver tvist, hvad enten denne angår forståelsen af denne kontrakt eller andre spørgsmål i øvrigt, skal afgøres ved voldgift eller domstolsbehandling. Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for denne ret gældende regler. Såfremt sælger vælger domstolsbehandling, skal sagen behandles ved sælgers værneting. 

10. Ejendomsretten
Alt hvad sælger har leveret til køber, forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. I den udstrækning et sådan ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Ejendomsforbeholdet gælder også, hvis varen henstilles et andet sted end hos køber. 

ELSAG.DK ApS
Sønderskovvej 9
6800 Varde
Telefonnr: 75298790
Email: kontakt@elsag.dk
CVR Nr.: 29 13 34 84

 

Nedenstående er gældende for både B2C og B2B:
Du skal være fyldt 18 år for at handle hos os. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra en forælder eller værge.

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ELSAG.DK ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige er ELSAG.DK ApS
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kontakt@elsag.dk 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 12-02-2022


Standardfortrydelsesformular kun for B2C kunder (privat kunder):
 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Elsag.dk 
Sønderskovvej 9
6800 Varde
Telefonnr:75298790
Email: kontakt@elsag.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)